امام جمعه میناب هرمزگان: مسؤولان بجای شکایت از خبرنگاران، نقدپذیری خود را بالا ببرند
امام جمعه میناب هرمزگان: مسؤولان بجای شکایت از خبرنگاران، نقدپذیری خود را بالا ببرند

امام جمعه میناب هرمزگان: مسؤولان بجای شکایت از خبرنگاران، نقدپذیری خود را بالا ببرند حسن ابراهیمی:تعامل برخی از مسئولین با خبرنگاران مناسب نیست. اصحاب رسانه و خبرنگاران دوست شما و مردم هستند و برخورد قهری و معرفی آنان به مراجع قضایی درست نیست بلکه باید مدیران اجرایی تحمل انتقاد و نقدپذیری داشته باشند و صبوری […]

امام جمعه میناب هرمزگان: مسؤولان بجای شکایت از خبرنگاران، نقدپذیری خود را بالا ببرند

حسن ابراهیمی:تعامل برخی از مسئولین با خبرنگاران مناسب نیست. اصحاب رسانه و خبرنگاران دوست شما و مردم هستند و برخورد قهری و معرفی آنان به مراجع قضایی درست نیست بلکه باید مدیران اجرایی تحمل انتقاد و نقدپذیری داشته باشند و صبوری کنند.