امام جمعه کرج: مشکل دشمن مسئله حجاب نیست بلکه مشکلشان اصل نظام است
امام جمعه کرج: مشکل دشمن مسئله حجاب نیست بلکه مشکلشان اصل نظام است

امام جمعه کرج: مشکل دشمن مسئله حجاب نیست بلکه مشکلشان اصل نظام است آیت‌الله  سید محمدمهدی حسینی‌همدانی:🔹مزدورانی که جامعه ایران را خطاب قرار می‌دهد و می‌گوید ۸۰ میلیون ایرانی حجاب نمی‌خواهند پس جمعیت میلیونی که با حجاب بیرون می‌آیند و از ارزش‌های دینی دفاع می‌کنند چه می‌شوند؟! 🔹برخی از افرادی که در جبهه حق قرار […]

امام جمعه کرج: مشکل دشمن مسئله حجاب نیست بلکه مشکلشان اصل نظام است

آیت‌الله  سید محمدمهدی حسینی‌همدانی:🔹مزدورانی که جامعه ایران را خطاب قرار می‌دهد و می‌گوید ۸۰ میلیون ایرانی حجاب نمی‌خواهند پس جمعیت میلیونی که با حجاب بیرون می‌آیند و از ارزش‌های دینی دفاع می‌کنند چه می‌شوند؟!

🔹برخی از افرادی که در جبهه حق قرار دارند مراقب باشند در میدان دشمن بازی نکنند و موضعی نگیرند که جبهه دشمن را تقویت کنند؛ چراکه مشکل دشمن مسئله حجاب نیست بلکه مشکلشان اصل نظام است.