امجد به عنوان رییس کمیسیون‌ کار آفرینی دانش بنیان اتاق بازرگانی تبریز انتخاب شد
امجد به عنوان رییس کمیسیون‌ کار آفرینی دانش بنیان اتاق بازرگانی تبریز انتخاب شد

امجد به عنوان رییس کمیسیون‌ کار آفرینی دانش بنیان اتاق بازرگانی تبریز انتخاب شدنوید امجد کار آفرین جوان و تحصیلکرده عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز  به عنوان رئیس کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود فضای کسب و کار اتاق انتخاب شد. پس از برگزاری جلسات مختلف رؤسای کمیسیون‌های اتاق بازرگانی تبریز و رئیس شورای […]

امجد به عنوان رییس کمیسیون‌ کار آفرینی دانش بنیان اتاق بازرگانی تبریز انتخاب شد
نوید امجد کار آفرین جوان و تحصیلکرده عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز  به عنوان رئیس کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود فضای کسب و کار اتاق انتخاب شد.

پس از برگزاری جلسات مختلف رؤسای کمیسیون‌های اتاق بازرگانی تبریز و رئیس شورای راهبردی مرکز پژوهش‌های این اتاق مشخص شدند.

بر این اساس مهدی امینی به عنوان رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی، بشیر جعفری به عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست، سید یوسف حسینی به عنوان رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات، احد عظیم‌زاده به عنوان رئیس کمیسیون فرش، صنایع‌دستی و گردشگری، یونس اکبرپور پایدار به عنوان رئیس کمیسیون صنایع، امید ظفر به عنوان رئیس کمیسیون معادن و فلزات، سید احمد فتاح‌زاده اسگویی به عنوان رئیس کمیسیون حمل و نقل، گمرک و لجستیک نیز انتخاب شدند.

همچنین سیدباقر شریف‌زاده به عنوان رئیس شورای راهبردی مرکز پژوهش‌های اتاق انتخاب شد.