امروز آخرین مهلت ارسال فهرست اولیه تیم ملی برای جام جهانی است
امروز آخرین مهلت ارسال فهرست اولیه تیم ملی برای جام جهانی است

🔻امروز آخرین مهلت ارسال فهرست اولیه تیم ملی برای جام جهانی است 🔹سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان امروز باید فهرستی اولیه از اسامی ۳۵ الی ۵۵ نفر از بازیکنانی که قرار است در جام جهانی قطر از آن ها استفاده کند را برای فیفا ارسال نماید.

🔻امروز آخرین مهلت ارسال فهرست اولیه تیم ملی برای جام جهانی است

🔹سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان امروز باید فهرستی اولیه از اسامی ۳۵ الی ۵۵ نفر از بازیکنانی که قرار است در جام جهانی قطر از آن ها استفاده کند را برای فیفا ارسال نماید.