امضای یادداشت تفاهم پتروشیمی تبریز با  شرکت روسی سیبور
امضای یادداشت تفاهم پتروشیمی تبریز با  شرکت روسی سیبور

🔷امضای یادداشت تفاهم پتروشیمی تبریز با  شرکت روسی سیبور در راستای توسعه روابط تجاری دو کشور و همکاری در زمینه توسعه تکنولوژی 🔹با حضور هیئت اتحادیه شیمیدانان روسیه (RCU) در پتروشیمی تبریز و برگزاری نشست های تخصصی، زمینه های مختلف همکاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 🔹تبادل دانش فنی در زمینه های مختلف تولیدی […]

🔷امضای یادداشت تفاهم پتروشیمی تبریز با  شرکت روسی سیبور در راستای توسعه روابط تجاری دو کشور و همکاری در زمینه توسعه تکنولوژی

🔹با حضور هیئت اتحادیه شیمیدانان روسیه (RCU) در پتروشیمی تبریز و برگزاری نشست های تخصصی، زمینه های مختلف همکاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

🔹تبادل دانش فنی در زمینه های مختلف تولیدی و همچنین صادرات محصولات پتروشیمی تبریز به کشور روسیه و نیز تامین برخی از خوراک های موردنیاز پتروشیمی تبریز از کشور روسیه از جمله این موارد بود.

🔹لازم به یادآوری است شرکت پتروشیمی تبریز اولین شرکت دانش بنیان در طراحی محصول در کشور بشمار می آید.