امکان بسته شدن کامل اینستاگرام
امکان بسته شدن کامل اینستاگرام

فیروزآبادی، رییس مرکز ملی فضای مجازی:🔹اگر شرکت متا نامه ما را جواب ندهند مقدمه‌ای برای مجوز قانونی انسداد اینستاگرام است 🔹بستن اینستاگرام فعلا به خاطر شرایط امنیتی بوده ولی ادامه آن نیاز به مجوز قانونی دارد.

فیروزآبادی، رییس مرکز ملی فضای مجازی:🔹اگر شرکت متا نامه ما را جواب ندهند مقدمه‌ای برای مجوز قانونی انسداد اینستاگرام است

🔹بستن اینستاگرام فعلا به خاطر شرایط امنیتی بوده ولی ادامه آن نیاز به مجوز قانونی دارد.