امیرعبداللهیان با رئیس مجلس ملی ارمنستان دیدار کرد
امیرعبداللهیان با رئیس مجلس ملی ارمنستان دیدار کرد

🔻امیرعبداللهیان با رئیس مجلس ملی ارمنستان دیدار کرد 🔹وزیر امور خارجه ایران که در ایروان حضور دارد، با آلن سیمونیان، رئیس مجلس ملی ارمنستان دیدار کرد. 🔹️امیرعبداللهیان قرار است با نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان هم دیدار کند.

🔻امیرعبداللهیان با رئیس مجلس ملی ارمنستان دیدار کرد

🔹وزیر امور خارجه ایران که در ایروان حضور دارد، با آلن سیمونیان، رئیس مجلس ملی ارمنستان دیدار کرد.

🔹️امیرعبداللهیان قرار است با نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان هم دیدار کند.