امیرعبداللهیان خطاب به مدیر یونسکو: ایران بر اساس قوانین خود به سند ٢٠٣٠ نگاه می‌کند
امیرعبداللهیان خطاب به مدیر یونسکو: ایران بر اساس قوانین خود به سند ٢٠٣٠ نگاه می‌کند

امیرعبداللهیان خطاب به مدیر یونسکو: ایران بر اساس قوانین خود به سند ٢٠٣٠ نگاه می‌کند وزیر امور خارجه ایران با اشاره به سند ٢٠٣٠:قرار بود این سند در حوزه آموزش باعث همبستگی جهانی باشد اما با نادیده گرفتن هویت و واقعیت های فرهنگی کشورها  آنها را در این حوزه دچار مشکل کرده است و از […]

امیرعبداللهیان خطاب به مدیر یونسکو: ایران بر اساس قوانین خود به سند ٢٠٣٠ نگاه می‌کند

وزیر امور خارجه ایران با اشاره به سند ٢٠٣٠:قرار بود این سند در حوزه آموزش باعث همبستگی جهانی باشد اما با نادیده گرفتن هویت و واقعیت های فرهنگی کشورها  آنها را در این حوزه دچار مشکل کرده است و از این رو جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین داخلی و فرهنگی خود به این سند نگاه می کند.

🔹گلدا الخوری در آغاز ماموریت خود به عنوان مدیر دفتر منطقه ای یونسکو با حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه دیدار کرد.