امیرعبداللهیان درگذشت رضا روستا آزاد را تسلیت گفت
امیرعبداللهیان درگذشت رضا روستا آزاد را تسلیت گفت

🔻امیرعبداللهیان درگذشت رضا روستا آزاد را تسلیت گفت امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان، با انتشار پیامی درگذشت دکتر رضا روستا آزاد را تسلیت گفت.

🔻امیرعبداللهیان درگذشت رضا روستا آزاد را تسلیت گفت

امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان، با انتشار پیامی درگذشت دکتر رضا روستا آزاد را تسلیت گفت.