امیرعبداللهیان: در ایران دموکراسی کامل وجود دارد
امیرعبداللهیان: در ایران دموکراسی کامل وجود دارد

امیرعبداللهیان: در ایران دموکراسی کامل وجود دارد/ آماده‌ایم به پرسش‌های آژانس پاسخ دهیم/مردم حجاب را جوری که دوست دارند رعایت می‌کنند وزیر امور خارجه:آژانس پرسش‌هایی درباره سه محل دارد که می‌گوید در آن‌ها اورانیوم پیدا کرده است. ما آماده‌ایم به این پرسش‌ها پاسخ دهیم. 🔹پیشنهاد من به شما این است که به ایران سفر کنید […]

امیرعبداللهیان: در ایران دموکراسی کامل وجود دارد/ آماده‌ایم به پرسش‌های آژانس پاسخ دهیم/مردم حجاب را جوری که دوست دارند رعایت می‌کنند

وزیر امور خارجه:آژانس پرسش‌هایی درباره سه محل دارد که می‌گوید در آن‌ها اورانیوم پیدا کرده است. ما آماده‌ایم به این پرسش‌ها پاسخ دهیم.

🔹پیشنهاد من به شما این است که به ایران سفر کنید تا ببینید در خیابان‌های تهران چه می‌گذرد؛ آزادی بیان، آزادی عمل مردم و [آزادی] حجاب. مردم حجاب را جوری که دوست دارند رعایت می‌کنند. البته چارچوبی کلی وجود دارد.

♦️می‌گویم که در ایران دموکراسی کامل وجود دارد. خودتان باید ببینید.