انتشار اسامی مراکز تزریق واکسیناسیون تا ۴۸ ساعت آینده
انتشار اسامی مراکز تزریق واکسیناسیون تا ۴۸ ساعت آینده

انتشار اسامی مراکز تزریق واکسیناسیون تا ۴۸ ساعت آینده سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:لیست مراکز واکسیناسیون تا ۴۸ ساعت آینده در سایت وزارت بهداشت قرار داده خواهد شد و مردم می‌توانند به این مراکز مراجعه کنند. 🔹حتما توصیه می‌شود افرادی که شش ماه از تزریق واکسن آن‌ها گذشته است به دلیل افت سطح ایمنی […]

انتشار اسامی مراکز تزریق واکسیناسیون تا ۴۸ ساعت آینده

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:لیست مراکز واکسیناسیون تا ۴۸ ساعت آینده در سایت وزارت بهداشت قرار داده خواهد شد و مردم می‌توانند به این مراکز مراجعه کنند.

🔹حتما توصیه می‌شود افرادی که شش ماه از تزریق واکسن آن‌ها گذشته است به دلیل افت سطح ایمنی برای تزریق دوز یادآور مراجعه کنند.