انتشار تصاویر ماهواره‌ای مشکوک به گورهای دسته جمعی در ماریوپل
انتشار تصاویر ماهواره‌ای مشکوک به گورهای دسته جمعی در ماریوپل

انتشار تصاویر ماهواره‌ای مشکوک به گورهای دسته جمعی در ماریوپل 🔹فاکس نیوز روز پنجشنبه با استناد به تصاویر ماهواره ای تازه منتشر شده از سوی یک شرکت آمریکایی فعال در زمینه فناوری اطلاعات مدعی وجود یک گور دسته جمعی جدید در خارج از شهر ماریوپل اوکراین است.

انتشار تصاویر ماهواره‌ای مشکوک به گورهای دسته جمعی در ماریوپل

🔹فاکس نیوز روز پنجشنبه با استناد به تصاویر ماهواره ای تازه منتشر شده از سوی یک شرکت آمریکایی فعال در زمینه فناوری اطلاعات مدعی وجود یک گور دسته جمعی جدید در خارج از شهر ماریوپل اوکراین است.