انتقادات زائری از شیوه‌های امر به معروف
انتقادات زائری از شیوه‌های امر به معروف

انتقادات زائری از شیوه‌های امر به معروف: خداوند می‌فرماید برای بندگان من بهشت و جهنم تعیین نکنید محمدرضا زائری: هر یک از ما اول از همه باید ایرادهای خود را ببینیم و برطرف کنیم و بعد دنبال عیب و ایراد دیگران بگردیم. اگر دنبال امر به معروف و نهی از منکر هستیم، نمی‌توانیم بدون اینکه […]

انتقادات زائری از شیوه‌های امر به معروف: خداوند می‌فرماید برای بندگان من بهشت و جهنم تعیین نکنید

محمدرضا زائری: هر یک از ما اول از همه باید ایرادهای خود را ببینیم و برطرف کنیم و بعد دنبال عیب و ایراد دیگران بگردیم.

اگر دنبال امر به معروف و نهی از منکر هستیم، نمی‌توانیم بدون اینکه شرایط زندگی دیگری را بدانیم، این کار را انجام بدهیم. اگر ما در روزگار سختی و نداری کنار کسی نباشیم و به داد او نرسیم و نانی به سفره‌اش نبریم، چگونه می‌توانیم او را امر به معروف کنیم. همچنانکه خداوند می‌فرماید برای بندگان من بهشت و جهنم تعیین نکنید چراکه تنها من از درون هر یک از آنان آگاهم.