انتقاد آیت‌الله مکارم شیرازی از «افزایش لحظه‌به‌لحظه قیمت‌ها» در دیدار وزیر صمت
انتقاد آیت‌الله مکارم شیرازی از «افزایش لحظه‌به‌لحظه قیمت‌ها» در دیدار وزیر صمت

انتقاد آیت‌الله مکارم شیرازی از «افزایش لحظه‌به‌لحظه قیمت‌ها» در دیدار وزیر صمت آیت الله مکارم شیرازی:‌ مردم می خواهند نتیجه‌ی حل مشکلات اقتصادی را در سفره‌هایشان ببینند، و ما می‌بینیم که در بیشتر موارد، هزپپینه‌ی سفره‌های مردم گران‌تر شده است. 🔹رانت و سوء استفاده‌های ارزی از جمله علل مشکلات اقتصادی کشور است،  هرچند با برنامه‌های […]

انتقاد آیت‌الله مکارم شیرازی از «افزایش لحظه‌به‌لحظه قیمت‌ها» در دیدار وزیر صمت

آیت الله مکارم شیرازی:‌ مردم می خواهند نتیجه‌ی حل مشکلات اقتصادی را در سفره‌هایشان ببینند، و ما می‌بینیم که در بیشتر موارد، هزپپینه‌ی سفره‌های مردم گران‌تر شده است.

🔹رانت و سوء استفاده‌های ارزی از جمله علل مشکلات اقتصادی کشور است،  هرچند با برنامه‌های دولت، در این مسائل تا حدودی اصلاحات صورت گرفته، اما به طور کامل ریشه‌کن نشده است.

🔹مردم دائماً از ما می‌خواهند که در دیدارها نسبت به گرانی‌ها تذکر دهیم که با توجه به آمار ارائه شده امیدواریم در آینده نزدیک تغییراتی در وضع معیشتی مردم حاصل شود.