انتقاد شهردار از نحوه تخصیص مالیات ارزش افزوده به تبریز
انتقاد شهردار از نحوه تخصیص مالیات ارزش افزوده به تبریز

انتقاد شهردار از نحوه تخصیص مالیات ارزش افزوده به تبریز تبریز یک چهارم اصفهان ارزش افزوده دریافت می‌کند! یعقوب هوشیار:ارزش افزوده‌ای که شهرها دریافت می‌کنند بر اساس تراکم و تعداد جمعیت ساکن شهرها نیست. درآمد مربوط به ارزش افزوده تبریز در مقایسه با دیگر شهرها خیلی پایین است زیرا بر اساس آمار شش ماه نخست […]

انتقاد شهردار از نحوه تخصیص مالیات ارزش افزوده به تبریز

تبریز یک چهارم اصفهان ارزش افزوده دریافت می‌کند!

یعقوب هوشیار:ارزش افزوده‌ای که شهرها دریافت می‌کنند بر اساس تراکم و تعداد جمعیت ساکن شهرها نیست.

درآمد مربوط به ارزش افزوده تبریز در مقایسه با دیگر شهرها خیلی پایین است زیرا بر اساس آمار شش ماه نخست سال‌جاری، تبریز در موضوع دریافت ارزش افزوده در بین شهرهای کشور رتبه سیزدهم قرار دارد.

در حالی که تبریز قطب صنعتی بوده و واردات‌ و صادرات کالاهای متنوع از مبادی مرز این شهر اتفاق می‌افتد، متاسفانه تبریز یک چهارم اصفهان ارزش افزوده دریافت می‌کند.

شهرداری تبریز از محل ارزش افزوده در سه ماهه نخست سال‌جاری ۱۵۳ میلیارد تومان و در مجموع شش ماه نخست نیز مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان دریافت کرده است.