انتقاد ضرغامی از پلمب اماکن گردشگری به دلیل بی حجابی برخی افراد
انتقاد ضرغامی از پلمب اماکن گردشگری به دلیل بی حجابی برخی افراد

انتقاد ضرغامی از پلمب اماکن گردشگری به دلیل بی حجابی برخی افراد عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی: ما موافق پلمب کردن نیستیم؛ چراکه در مورد مراکز اقامتی که عده زیادی رزرو و برنامه‌ریزی کردند وقتی به خاطر یک تخلف خاص آنجا پلمب می‌شود در واقع تضعیف حقوق عمومی است ما نباید […]

انتقاد ضرغامی از پلمب اماکن گردشگری به دلیل بی حجابی برخی افراد

عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:

ما موافق پلمب کردن نیستیم؛ چراکه در مورد مراکز اقامتی که عده زیادی رزرو و برنامه‌ریزی کردند وقتی به خاطر یک تخلف خاص آنجا پلمب می‌شود در واقع تضعیف حقوق عمومی است

ما نباید کشور را برای گردشگر خارجی ناامن نشان دهیم. اگر با آثار مختلف ایران‌هراسی یعنی با بهانه‌های ایران‌هراسی مقابله می‌کنیم، یکی از آن‌ها هم می‌تواند گردشگر خارجی باشد، تصور کنید جایی را رزرو کرده و وارد شده و به هر دلیل آنجا پلمب شده است و رزرو‌اش از بین رفته است.