انتقاد مهاجری از طرح «پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب»
انتقاد مهاجری از طرح «پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب»

انتقاد مهاجری از طرح «پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب» مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا:وقتی که اخبار درست منتشر نمی‌شود، رسانه‌های رسمی مرجعیت خودشان را از دست می‌دهند و جای خودشان را به رسانه‌های زرد یا فضای بی‌در و پیکر مجازی می‌دهند و آن وقت دیگر نمی‌شود، جمع کرد. 🔹بنابراین من معتقدم ابتدا باید سیستم اطلاع‌رسانی […]

انتقاد مهاجری از طرح «پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب»

مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا:وقتی که اخبار درست منتشر نمی‌شود، رسانه‌های رسمی مرجعیت خودشان را از دست می‌دهند و جای خودشان را به رسانه‌های زرد یا فضای بی‌در و پیکر مجازی می‌دهند و آن وقت دیگر نمی‌شود، جمع کرد.

🔹بنابراین من معتقدم ابتدا باید سیستم اطلاع‌رسانی و خبررسانی و مدیریت رسانه‌ای کشور را اصلاح کرد؛ که خود به خود با این اصلاحات انتشار اخبار نادرست به حداقل خواهد رسید و یک فضای سالم رسانه‌ای درست می‌شود.