انتقال آب ارس و احیای دریاچه ارومیه اولویت‌های سازمان مدیریت آذربایجان شرقی
انتقال آب ارس و احیای دریاچه ارومیه اولویت‌های سازمان مدیریت آذربایجان شرقی

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی با تشریح مهم ترین برنامه های این سازمان برای سال ۱۴۰۲، گفت: پیگیری انتقال آب ارس به تبریز و احیای دریاچه ارومیه و تکمیل زنجیره ارزش در بخش های مختلف صنعتی، معدنی و کشاورزی از جمله مهمترین این اولویت ها است. به گزارش تایسیزنیوز به نقل از […]

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی با تشریح مهم ترین برنامه های این سازمان برای سال ۱۴۰۲، گفت: پیگیری انتقال آب ارس به تبریز و احیای دریاچه ارومیه و تکمیل زنجیره ارزش در بخش های مختلف صنعتی، معدنی و کشاورزی از جمله مهمترین این اولویت ها است.

به گزارش تایسیزنیوز به نقل از خبرگزاری ایرنا، حیدر فتح زاده اتمام طرح های نیمه تمام در بخش های زیر بنایی از جمله راه، آب، برق، بهداشت و درمان نیز جرو برنامه های مهم این سازمان است که به جد پیگیری خواهد شد.

وی همچنین بر تقویت تعامل و ارتباط دستگاه های اجرایی آذربایجان شرقی با دستگاه ستادی بر مبنای معرفی توانمندی های قابل سرمایه گذاری استان با رویکرد ارتقای سهم ارزش افزوده تاکید کرد و گفت: تامین منابع مورد نیاز برای اتمام پروژه های نیمه تمام یکی از اولویت سازمان است.

فتح زاده همچنین بر تدوین گزارش اقتصادی و اجتماعی، سالنامه آماری، ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی که مهترین برنامه سازمان در ارتباط با برنامه های توسعه است تاکید کرد.

پیش بینی کاهش نرخ بیکاری استان به ۷.۷ درصد

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی با تشریح شاخص های بیکاری و سهم ارزش افزوده استان از کشور، اظهار کرد: پیش بینی می شود نرخ بیکاری استان در سال ۱۴۰۲ به ۷.۷ و سهم ارزش افزوده نیز به ۳.۶ درصد برسد.

فتح زاده بیان کرد: با تلاش های انجام گرفته شده در فرآیند برنامه ریزی استان و همکاری دستگاه های اجرایی نرخ بیکاری استان در سال ۱۴۰۲ کاهشی و سهم ارزش افزوده افزایشی خواهد بود.

وی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۰، نرخ بیکاری استان ۸.۳ درصد و سهم ارزش افزوده ۳.۴ درصد بود.

فتح زاده همچنین بر ضرورت تدوین برنامه توسعه ای آذربایجان شرقی با رویکرد آینده نگری بر بهره گیری از سند آمایش سرزمین به سند بالادستی در تدوین برنامه های پیشران توسعه ای استان بر مبنای ارتقای شاخص های بهره وری تاکید کرد.