انتقال سالانه ۷۵ میلیون مترمکعب پساب به دریاچه ارومیه
انتقال سالانه ۷۵ میلیون مترمکعب پساب به دریاچه ارومیه

مدیرعامل آب و فاضلاب آذربایجان شرقی گفت: با تکمیل و بهره‌برداری فاز ۲ تصفیه خانه فاضلاب تبریز بالغ ‌بر ۷۵ میلیون مترمکعب در سال پساب تصفیه‌شده به دریاچه ارومیه انتقال می یابد. به گزارش تایسیزنیوز، محمد خانی اظهار داشت:ساخت مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب تبریز از طرح هایی است که برای احیا دریاچه ارومیه در […]

مدیرعامل آب و فاضلاب آذربایجان شرقی گفت: با تکمیل و بهره‌برداری فاز ۲ تصفیه خانه فاضلاب تبریز بالغ ‌بر ۷۵ میلیون مترمکعب در سال پساب تصفیه‌شده به دریاچه ارومیه انتقال می یابد.

به گزارش تایسیزنیوز، محمد خانی اظهار داشت:ساخت مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب تبریز از طرح هایی است که برای احیا دریاچه ارومیه در حال انجام است.

وی افزود: از اهداف مهم طرح ساخت مدول دوم تصفیه‌خانه فاضلاب کلان‌شهر تبریز، استفاده از پساب تولیدی به‌ عنوان تأمین‌کننده عمده آب مورد نیاز دریاچه ارومیه است که با تکمیل و بهره‌برداری فاز ۲ بالغ ‌بر ۷۵ میلیون مترمکعب در سال پساب تصفیه‌شده به دریاچه ارومیه انتقال می یابد.

وی همچنین اضافه کرد: جمعیت زیر پوشش این طرح یک میلیون نفر و ظرفیت تصفیه‌خانه نیز ۲۰۷ هزار متر مکعب در شبانه‌روز است، این تصفیه خانه فاضلاب برای افق ۱۴۲۰ و زیرپوشش قرار دادن یک میلیون نفر جمعیت طراحی شده است.

خانی ادامه داد: اجرای پروژه مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب تبریز در ۲ فاز مایع و لجن با هزینه یکهزار و ۸۲۰ میلیارد ریال از سال ۱۳۹۵ آغاز شده و فرآیند تصفیه فاضلاب مدول دوم از نوع STEP FEED است.

مدیرعامل آب و فاضلاب آذربایجان شرقی افزود: فرایند تصفیه فاضلاب یاد شده از نوع فرآیندهای لجن فعال با قابلیت حذف ازت و فسفر بوده و با توجه به مرحله‌ای بودن سیستم توزیع فاضلاب در واحد بیولوژیکی، یکی از پیشرفته‌ترین و کارآمدترین فرایندهای به‌روز تصفیه فاضلاب شهری است.