انتقال سلمان رشدی به بیمارستان/ وضعیت جسمی وی نامشخص است
انتقال سلمان رشدی به بیمارستان/ وضعیت جسمی وی نامشخص است

انتقال سلمان رشدی به بیمارستان/ وضعیت جسمی وی نامشخص است 🔹رسانه‌های بین‌المللی گزارش داده‌اند سلمان رشدی نویسنده مرتد انگلیسی-هندی به بیمارستان منتقل شده اما اطلاعی از وضعیت جسمانی او در دست نیست. 🔹پلیس ایالتی نیویورک در بیانیه‌ای گفته که ضارب از ناحیه گردن با چاقو به او ضربه زده اما وضعیت او هنوز مشخص نیست.

انتقال سلمان رشدی به بیمارستان/ وضعیت جسمی وی نامشخص است

🔹رسانه‌های بین‌المللی گزارش داده‌اند سلمان رشدی نویسنده مرتد انگلیسی-هندی به بیمارستان منتقل شده اما اطلاعی از وضعیت جسمانی او در دست نیست.

🔹پلیس ایالتی نیویورک در بیانیه‌ای گفته که ضارب از ناحیه گردن با چاقو به او ضربه زده اما وضعیت او هنوز مشخص نیست.