انتقال ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه
انتقال ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه

💢 انتقال ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه استاندار آذربایجان غربی:اولویت برنامه های احیا اتمام پروژه های نیمه تمام دریاچه ارومیه است. ▫️در فاز اول تونل کانی سیب ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب به دریاچه ارومیه منتقل خواهد شد.▫️تونل انتقال آب ۱.۵ میلیارد متر مکعب ظرفیت انتقال آب از آبهای مازاد منطقه را در […]

💢 انتقال ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه

استاندار آذربایجان غربی:اولویت برنامه های احیا اتمام پروژه های نیمه تمام دریاچه ارومیه است.

▫️در فاز اول تونل کانی سیب ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب به دریاچه ارومیه منتقل خواهد شد.▫️تونل انتقال آب ۱.۵ میلیارد متر مکعب ظرفیت انتقال آب از آبهای مازاد منطقه را در سال دارد.