انجام موفقیت‌آمیز پیوند قلب انتقالی از تبریز به تهران
انجام موفقیت‌آمیز پیوند قلب انتقالی از تبریز به تهران

🔘 انجام موفقیت‌آمیز پیوند قلب انتقالی از تبریز به تهران 🔺 رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت:  قلب یک جوان ۲۰ ساله تبریزی به نام هادی شجاعی بعد از تایید مرگ مغزی با موافقت خانواده، به یک بیمار در صف پیوند در تهران اهدا شد. 🔺 این قلب به صورت هوایی از […]

🔘 انجام موفقیت‌آمیز پیوند قلب انتقالی از تبریز به تهران

🔺 رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت:  قلب یک جوان ۲۰ ساله تبریزی به نام هادی شجاعی بعد از تایید مرگ مغزی با موافقت خانواده، به یک بیمار در صف پیوند در تهران اهدا شد.

🔺 این قلب به صورت هوایی از تبریز به تهران منتقل و در بیمارستان امام خمینی (ره) با موفقیت پیوند زده شد.