انجام موفقیت‌آمیز پیوند کبد با اهدای عضو ۲ بیمار مرگ مغزی در بیمارستان امام رضا(ع) تبریز
انجام موفقیت‌آمیز پیوند کبد با اهدای عضو ۲ بیمار مرگ مغزی در بیمارستان امام رضا(ع) تبریز

مسوول واحد فراهم آوری اعضای بیمارستان امام رضا(ع) تبریز گفت: اهدای عضو ۲ بیمار مرگ مغزی با رضایت خانواده ایثارگرشان نجات بخش جان ۲ بیمار شد. به گزارش تایسیزنیوز، علی شریفی در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: شادروان رقیه اصل زینی اسفهلان و شادروان مینا آدی بگ که دچار مرگ مغزی شده بودند با […]

مسوول واحد فراهم آوری اعضای بیمارستان امام رضا(ع) تبریز گفت: اهدای عضو ۲ بیمار مرگ مغزی با رضایت خانواده ایثارگرشان نجات بخش جان ۲ بیمار شد.

به گزارش تایسیزنیوز، علی شریفی در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: شادروان رقیه اصل زینی اسفهلان و شادروان مینا آدی بگ که دچار مرگ مغزی شده بودند با رضایت خانواده سخاوت مند خود نجات بخش جان دو بیمار شدند. 

وی افزود: دو عضو کبد اهداکنندگان به بانویی ساکن شبستر و آقایی ساکن سلماس در این مرکز پیوند زده شد. 

شریفی خاطرنشان کرد: این مرکز تا کنون بیش از ۱۰۰ پیوند کبد را با موفقیت انجام داده است و این پیوند بیست و چهار و بیست و پنجمین پیوند کبد در سال جاری بوده و همچنین سیزدهمین و چهاردهمین اهدای عضو در سال ۱۴۰۲ در این مرکز است.