انسان محوری، فرهنگ و مدیریت منابع سه عنصر اصلی سرمایه گذاری کلان شهری
انسان محوری، فرهنگ و مدیریت منابع سه عنصر اصلی سرمایه گذاری کلان شهری

استاندار آذربایجان شرقی انسان محوری، فرهنگ و مدیریت منابع را سه عنصر مهم سرمایه گذاری در ابعاد کلان شهری برشمرد و گفت: ضرورت دارد اتاق فکر همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری تبریز برنامه های عملیاتی خود را برمبنای محور های مورد نیاز تدوین کند. به گزارش تایسیزنیوز، عابدین خُرّم در جریان برگزاری همایش بخش […]

استاندار آذربایجان شرقی انسان محوری، فرهنگ و مدیریت منابع را سه عنصر مهم سرمایه گذاری در ابعاد کلان شهری برشمرد و گفت: ضرورت دارد اتاق فکر همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری تبریز برنامه های عملیاتی خود را برمبنای محور های مورد نیاز تدوین کند.

به گزارش تایسیزنیوز، عابدین خُرّم در جریان برگزاری همایش بخش علمی رویداد بزرگ سرمایه گذاری کشور در تبریز بر اهمیت بهره مندی از مقالات علمی و ارائه روش های کاربردی در راستای تحقق اهداف “همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری تبریز” تاکید کرد.

وی افزود: هدف از برگزاری بخش علمی این همایش، پر کردن خلا تئوریکی فرایند سرمایه گذاری با لحاظ نقش شهروندان و فرهنگ عمومی با تمرکز بر ظرفیت منابع موجود است.

عابدین خُرّم تصریح کرد: اهتمام مدیریت شهری تسهیل فرایند توسعه متوازن و توزیع عادلانه فرصت های سرمایه گذاری در تمامی بافت های شهری است به گونه ای که تمامی شهروندان از پروژه های سرمایه گذاری بهره مند شوند.

وی ادامه داد: توانمند سازی زیرساخت های سرمایه گذاری با بهره گیری از سرمایه های خرد و کلان نیازمند مشارکت شهروندان و بخش خصوصی است و در این راستا شفاف سازی و تقویت اعتماد مردم ضروری است.

استاندار آذربایجان شرقی اظهار کرد: با اهتمامی که در شهرداری تبریز وجود دارد و طبق برنامه ریزی صورت گرفته امیدوارم در دولت سیزدهم گام هایی بزرگی در راستای افزایش رفاه عمومی برداشته شود.

وی همچنین نقش اساتید این حوزه را در احصا نقاط ضعف و قوت مناطق مختلف شهر برای اجرای دقیق برنامه های مدون همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری تبریز مهم و ضروری دانست.