انسیه خزعلی: آمارها از افزایش طلاق می‌گوید
انسیه خزعلی: آمارها از افزایش طلاق می‌گوید

🔻انسیه خزعلی: آمارها از افزایش طلاق می‌گوید معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:در سالهای اخیر شاهد گسترش آسیب ها به خصوص در حوزه زنان و خانواده هستیم. 🔹در برنامه ششم توسعه بنا بوده بسیاری از این آسیب ها مثل طلاق کاهش پیدا کند اما متاسفانه شاهد افزایش آن بودیم و بخشی از آسیب […]

🔻انسیه خزعلی: آمارها از افزایش طلاق می‌گوید

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:در سالهای اخیر شاهد گسترش آسیب ها به خصوص در حوزه زنان و خانواده هستیم.

🔹در برنامه ششم توسعه بنا بوده بسیاری از این آسیب ها مثل طلاق کاهش پیدا کند اما متاسفانه شاهد افزایش آن بودیم و بخشی از آسیب ها مربوط به همین از هم پاشیدگی خانواده می شود و خود طلاق منجر به بسیاری از ناهنجاری ها می گردد.