انسیه خزعلی: لوایح اصلاحی قوانین مربوط به زنان چرک‏‌نویس بودند
انسیه خزعلی: لوایح اصلاحی قوانین مربوط به زنان چرک‏‌نویس بودند

انسیه خزعلی: لوایح اصلاحی قوانین مربوط به زنان چرک‏‌نویس بودند انسیه خزعلی، معاون زنان رییس جمهور:لوایح اصلاحی قوانین مربوط به زنان چرک‌نویس‌هایی بوده که هیچ پایه و پشتوانه‌ای نداشته است. کار علمی روی آنها نشده بود و برای همین پشتوانه‌ای نداشتند. به‌صورت یادداشت در سال‌آخر فرستاده شده بود که چون پشتوانه نداشتند همان‌موقع رد شدند. […]

انسیه خزعلی: لوایح اصلاحی قوانین مربوط به زنان چرک‏‌نویس بودند

انسیه خزعلی، معاون زنان رییس جمهور:لوایح اصلاحی قوانین مربوط به زنان چرک‌نویس‌هایی بوده که هیچ پایه و پشتوانه‌ای نداشته است. کار علمی روی آنها نشده بود و برای همین پشتوانه‌ای نداشتند. به‌صورت یادداشت در سال‌آخر فرستاده شده بود که چون پشتوانه نداشتند همان‌موقع رد شدند.

🔹هنوز جریمه‌ای درباره حجاب مصوب نشده است. جریمه قبلا هم در قانون بوده است، ولی هنوز جریمه‌ای مشخص نشده است. شاید بخواهند آن جریمه‌ای که قبلا بوده را تغییر دهند و بیشتر کنند.