انسیه خزعلی: یکی از دلایل خیانت مسئله حجاب است
انسیه خزعلی: یکی از دلایل خیانت مسئله حجاب است

انسیه خزعلی: یکی از دلایل خیانت مسئله حجاب است معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری:یکی از مواردی که درباره عوامل طلاق‌ها مطرح است خیانت‌ها و عدم حفاظت‌ها و حفظ حریم‌ها است که یکی از دلایل آن مسئله حجاب است. در حال حاضر دشمن در جنگ شناختی به شدت مشغول تبیین خانواده‌های جدید با این […]

انسیه خزعلی: یکی از دلایل خیانت مسئله حجاب است

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری:یکی از مواردی که درباره عوامل طلاق‌ها مطرح است خیانت‌ها و عدم حفاظت‌ها و حفظ حریم‌ها است که یکی از دلایل آن مسئله حجاب است.

در حال حاضر دشمن در جنگ شناختی به شدت مشغول تبیین خانواده‌های جدید با این معنا که در خانواده حتماً نباید زن و مرد و فرزندی کنار هم باشند، هست که به شدت آسیب‌زاست.