انفجار یکی از موشک‌های کره جنوبی در جریان رزمایش مشترک با آمریکا
انفجار یکی از موشک‌های کره جنوبی در جریان رزمایش مشترک با آمریکا

🔻انفجار یکی از موشک‌های کره جنوبی در جریان رزمایش مشترک با آمریکا 🔹در جریان رزمایش مشترک با آمریکا، یک موشک بالستیک کره جنوبی به دلیل اختلال در عملکرد پس از برخورد به یک پایگاه نظامی در شرق این کشور منفجر و موجب هراس و وحشت ساکنین منطقه شد.

🔻انفجار یکی از موشک‌های کره جنوبی در جریان رزمایش مشترک با آمریکا

🔹در جریان رزمایش مشترک با آمریکا، یک موشک بالستیک کره جنوبی به دلیل اختلال در عملکرد پس از برخورد به یک پایگاه نظامی در شرق این کشور منفجر و موجب هراس و وحشت ساکنین منطقه شد.