انگلیس ایران را به نقض قطعنامه شورای امنیت متهم کرد
انگلیس ایران را به نقض قطعنامه شورای امنیت متهم کرد

🔻انگلیس ایران را به نقض قطعنامه شورای امنیت متهم کرد 🔹روزنامه گاردین، در گزارشی ادعا کرده است که لندن همانند فرانسه «اقدام ایران در ارسال پهپادهای جنگی به روسیه» را نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌داند.

🔻انگلیس ایران را به نقض قطعنامه شورای امنیت متهم کرد

🔹روزنامه گاردین، در گزارشی ادعا کرده است که لندن همانند فرانسه «اقدام ایران در ارسال پهپادهای جنگی به روسیه» را نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌داند.