انگلیس ۲۴ شخص و نهاد مرتبط با ایران را تحریم کرد
انگلیس ۲۴ شخص و نهاد مرتبط با ایران را تحریم کرد

🔻انگلیس ۲۴ شخص و نهاد مرتبط با ایران را تحریم کرد 🔹دولت انگلیس روز دوشنبه از اعمال تحریم علیه ۲۴ شخص و نهاد مرتبط با ایران به دلایل حقوق بشری خبر داد. 🔹وزیر خارجه انگلیس نوشت که در دور جدید تحریم‌ها، مقامات ایرانی را که مسئول آنچه آن را “نقض فجیع حقوق بشر” عنوان کرد، […]

🔻انگلیس ۲۴ شخص و نهاد مرتبط با ایران را تحریم کرد

🔹دولت انگلیس روز دوشنبه از اعمال تحریم علیه ۲۴ شخص و نهاد مرتبط با ایران به دلایل حقوق بشری خبر داد.

🔹وزیر خارجه انگلیس نوشت که در دور جدید تحریم‌ها، مقامات ایرانی را که مسئول آنچه آن را “نقض فجیع حقوق بشر” عنوان کرد، در لیست تحریم‌های خود قرار داده است.