اهدای عضو ۲ بیمار دچار مرگ مغزی در تبریز جان ۴ بیمار را نجات داد
اهدای عضو ۲ بیمار دچار مرگ مغزی در تبریز جان ۴ بیمار را نجات داد

اهدای عضو ۲ بیمار دچار مرگ مغزی در تبریز جان ۴ بیمار را نجات داد تایسیز نیوز – اهدای عضو ۲ بیمار دچار مرگ مغزی در بیمارستان امام رضا(ع) تبریز در ۲ هفته اخیر جان ۴ بیمار نیازمند به عضو را نجات داد. در طول دو هفته اخیر با اهدای عضو دو بیمار مرگ مغزی […]

اهدای عضو ۲ بیمار دچار مرگ مغزی در تبریز جان ۴ بیمار را نجات داد

اهدای عضو ۲ بیمار دچار مرگ مغزی در تبریز جان ۴ بیمار را نجات داد

تایسیز نیوز – اهدای عضو ۲ بیمار دچار مرگ مغزی در بیمارستان امام رضا(ع) تبریز در ۲ هفته اخیر جان ۴ بیمار نیازمند به عضو را نجات داد.

در طول دو هفته اخیر با اهدای عضو دو بیمار مرگ مغزی اعضای این بیماران، نجات بخش چهار نفر بیمار در لیست انتظار اهدای عضو شد.

 عمل خیرخواهانه و حسنه اهدای عضو در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) همچنان حیات بخش است، طی اقدامی انسان دوستانه با تصمیم ایثـارگرانه و با رضایت خانواده مرحوم طاهر حسین جانی، هشت ساله اهل میانه اعضای کبد و دو کلیه این مرحوم به سه بیمار در لیست انتظار اهدا شد.

اعضای اهدایی به بیمارستان شیراز منتقل و کبد به یک بیمار ۹ ساله و کلیه‌ها به دو نفر ۱۱ و ۱۲ ساله پیوند زده شد.

به گزارش تایسیز نیوز به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، همچنین با رضایت خانواده مرحومه زری ناموری ۴۹ ساله اهل تبریز در مرکز امام رضا (ع) تبریز به بیمار منتظر در لیست عضو کبد که یک خانم ۵۸ ساله تبریزی بود پیوند زده شد.