اهدای پیراهن تراکتور به رئیس جمهور تاتارستان
اهدای پیراهن تراکتور به رئیس جمهور تاتارستان

🔹️اهدای پیراهن تراکتور به رئیس جمهور تاتارستان ◽️پیراهن تراکتور توسط قربان بردیف، سرمربی این تیم به «رستم مینیخانوف» رئیس جمهور تاتارستان اهداء شد. ◽️شایان ذکر است، محمدرضا زنوزی مطلق، مالک باشگاه تراکتور رفاقت دیرینه‌ای با مینیخانوف و قربان بردیف دارد و رئیس جمهور تاتارستان در سفر به تبریز ضمن بازدید از شرکت رخش خودرو، -یکشنبه […]

🔹️اهدای پیراهن تراکتور به رئیس جمهور تاتارستان

◽️پیراهن تراکتور توسط قربان بردیف، سرمربی این تیم به «رستم مینیخانوف» رئیس جمهور تاتارستان اهداء شد.

◽️شایان ذکر است، محمدرضا زنوزی مطلق، مالک باشگاه تراکتور رفاقت دیرینه‌ای با مینیخانوف و قربان بردیف دارد و رئیس جمهور تاتارستان در سفر به تبریز ضمن بازدید از شرکت رخش خودرو، -یکشنبه ۲۷ شهریور- مهمان مهندس زنوزی مطلق بود.