اورژانس تبریز به حالت آماده باش درآمد
اورژانس تبریز به حالت آماده باش درآمد

اورژانس تبریز به حالت آماده باش درآمد رییس اورژانس تبریز: برخی گاز‌های سمی دارای رنگ و بو بوده و به راحتی قابل تشخیص و پیشگیری هستند لذا به هنگام مواجهه با موارد مشابه، باید سریعا محل را ترک نمود. اولیای مدارس، معلمان و دانش آموزان باید در صورت مشاهده هرگونه سرگیجه، تهوع و استفراغ گروهی، […]

اورژانس تبریز به حالت آماده باش درآمد

رییس اورژانس تبریز: برخی گاز‌های سمی دارای رنگ و بو بوده و به راحتی قابل تشخیص و پیشگیری هستند لذا به هنگام مواجهه با موارد مشابه، باید سریعا محل را ترک نمود.

اولیای مدارس، معلمان و دانش آموزان باید در صورت مشاهده هرگونه سرگیجه، تهوع و استفراغ گروهی، محل‌های سربسته را ترک و مصدومین را به محوطه‌های باز هدایت کنند.

در این مواقع، اکسیژن تراپی بهترین درمان برای بازگشت مصدوم به وضعیت عادی خواهد بود.▫️تمام مراکز اورژانس و بیمارستان‌های تبریز در حالت آماده باش قرار دارند.

تاکنون هیچ موردی از مسمومیت تنفسی دانش آموزان در تبریز گزارش نشده است.