اولیانوف: آمریکا و تروئیکای اروپا هیچ قصدی برای ازسرگیری مذاکرات نشان نمی‌دهند
اولیانوف: آمریکا و تروئیکای اروپا هیچ قصدی برای ازسرگیری مذاکرات نشان نمی‌دهند

اولیانوف: آمریکا و تروئیکای اروپا هیچ قصدی برای ازسرگیری مذاکرات نشان نمی‌دهند نماینده روسیه در وین در واکنش به صحبت‌های باقری: آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان از یک سال پیش مذاکرات بر سر احیای برجام را متوقف کرده‌اند و هیچ قصدی برای ازسرگیری آن نشان نمی‌دهند. باقری، معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان درباره مذاکرات […]

اولیانوف: آمریکا و تروئیکای اروپا هیچ قصدی برای ازسرگیری مذاکرات نشان نمی‌دهند

نماینده روسیه در وین در واکنش به صحبت‌های باقری:

آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان از یک سال پیش مذاکرات بر سر احیای برجام را متوقف کرده‌اند و هیچ قصدی برای ازسرگیری آن نشان نمی‌دهند.

باقری، معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان درباره مذاکرات رفع تحریم‌ها  گفته بود «اگر طرف‌های دیگر واقع بینانه عمل کنند، مانعی برای ازسرگیری مذاکرات نیست»./ایسنا