اولیانوف از دیدار معاونین وزرای خارجه ایران و روسیه درباره توافق هسته‌ای خبر داد
اولیانوف از دیدار معاونین وزرای خارجه ایران و روسیه درباره توافق هسته‌ای خبر داد

اولیانوف از دیدار معاونین وزرای خارجه ایران و روسیه درباره توافق هسته‌ای خبر داد 🔹رئیس هیات روسیه در مذاکرات رفع تحریم‌ها با انتشار پیامی در توئیتر نوشت: «معاونان وزرای خارجه روسیه و ایران، آقایان سرگئی ریابکوف و علی باقری کنی امروز در مسکو دیدار کردند تا دورنمای اجرای کامل برجام را بررسی کنند.»

اولیانوف از دیدار معاونین وزرای خارجه ایران و روسیه درباره توافق هسته‌ای خبر داد

🔹رئیس هیات روسیه در مذاکرات رفع تحریم‌ها با انتشار پیامی در توئیتر نوشت: «معاونان وزرای خارجه روسیه و ایران، آقایان سرگئی ریابکوف و علی باقری کنی امروز در مسکو دیدار کردند تا دورنمای اجرای کامل برجام را بررسی کنند.»