اولیانوف: فضای مذاکرات جدی است
اولیانوف: فضای مذاکرات جدی است

اولیانوف: فضای مذاکرات جدی است دیپلمات ارشد روسیه:وضعیت برای من کاملاً روشن نیست، اما ظاهراً همه طرف ها در مورد متن نهایی در حال رسیدن به اجماع هستند. 🔹رسیدن به خط پایان «ممکن است خیلی آسان نباشد و زمان نشان خواهد داد که آیا ما موفق می شویم یا خیر. اما در کل فضای گفت‌وگوها […]

اولیانوف: فضای مذاکرات جدی است

دیپلمات ارشد روسیه:وضعیت برای من کاملاً روشن نیست، اما ظاهراً همه طرف ها در مورد متن نهایی در حال رسیدن به اجماع هستند.

🔹رسیدن به خط پایان «ممکن است خیلی آسان نباشد و زمان نشان خواهد داد که آیا ما موفق می شویم یا خیر. اما در کل فضای گفت‌وگوها جدی است.»