اولیانوف: قطعنامه ضدایرانی شورای حکام نابهنگام و معکوس بود
اولیانوف: قطعنامه ضدایرانی شورای حکام نابهنگام و معکوس بود

🔻اولیانوف: قطعنامه ضدایرانی شورای حکام نابهنگام و معکوس بود میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی وین:قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران که امروز به تصویب رسید بسیار معکوس و نابهنگام است. 🔹️این قطعنامه صرف نظر از هدفی که داشت، شرایط را درباره مسائل پادمانی باقی‌مانده و همچنین مذاکرات وین دشوار کرد. […]

🔻اولیانوف: قطعنامه ضدایرانی شورای حکام نابهنگام و معکوس بود

میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی وین:قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران که امروز به تصویب رسید بسیار معکوس و نابهنگام است.

🔹️این قطعنامه صرف نظر از هدفی که داشت، شرایط را درباره مسائل پادمانی باقی‌مانده و همچنین مذاکرات وین دشوار کرد. دلیل روسیه برای رای منفی هم همین بود