اولیانوف: مذاکرات هسته‌ای احتمالاً ماه آینده از سر گرفته می‌شود
اولیانوف: مذاکرات هسته‌ای احتمالاً ماه آینده از سر گرفته می‌شود

🔻اولیانوف: مذاکرات هسته‌ای احتمالاً ماه آینده از سر گرفته می‌شود 🔹نماینده روسیه در مذاکرات رفع تحریم‌ها به شبکه الجزیره گفته احتمالاً مذاکرات از اواسط ماه نوامبر (اواخر آبان) از سر گرفته شود.

🔻اولیانوف: مذاکرات هسته‌ای احتمالاً ماه آینده از سر گرفته می‌شود

🔹نماینده روسیه در مذاکرات رفع تحریم‌ها به شبکه الجزیره گفته احتمالاً مذاکرات از اواسط ماه نوامبر (اواخر آبان) از سر گرفته شود.