اولین اظهار نظر رسمی در مورد متن نهایی احیایی برجام
اولین اظهار نظر رسمی در مورد متن نهایی احیایی برجام

اولین اظهار نظر رسمی در مورد متن نهایی احیایی برجام جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:آنچه قابل مذاکره است مورد مذاکره قرار گرفته است و اکنون در متن نهایی است. 🔹با این حال، پشت هر موضوع فنی و هر پاراگراف یک تصمیم سیاسی نهفته است که باید در پایتخت ها اتخاذ شود. 🔹اگر این […]

اولین اظهار نظر رسمی در مورد متن نهایی احیایی برجام

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:آنچه قابل مذاکره است مورد مذاکره قرار گرفته است و اکنون در متن نهایی است.

🔹با این حال، پشت هر موضوع فنی و هر پاراگراف یک تصمیم سیاسی نهفته است که باید در پایتخت ها اتخاذ شود.

🔹اگر این پاسخ ها مثبت باشد، ما می توانیم این قرارداد را امضا کنیم.