اولین برف گسترده سال طی اواخر هفته و اوایل هفته آینده!
اولین برف گسترده سال طی اواخر هفته و اوایل هفته آینده!

💢 اولین برف گسترده سال طی اواخر هفته و اوایل هفته آینده! ▫️با ورود سامانه بارشی جدید به کشور از اواخر هفته شاهد گسترش بارش‌ها در بخش‌های وسیعی از خاک کشور خواهیم بود. ▫️بارش‌ها در اغلب نقاط به شکل برف ظاهر شده و در بیشتر نقاط نیمه غربی، مرکز و همچنین نیمه شمالی کشور انتظار […]

💢 اولین برف گسترده سال طی اواخر هفته و اوایل هفته آینده!

▫️با ورود سامانه بارشی جدید به کشور از اواخر هفته شاهد گسترش بارش‌ها در بخش‌های وسیعی از خاک کشور خواهیم بود.

▫️بارش‌ها در اغلب نقاط به شکل برف ظاهر شده و در بیشتر نقاط نیمه غربی، مرکز و همچنین نیمه شمالی کشور انتظار بارش برف را داریم.

▫️شدت اصلی بارش برف نیز در دامنه‌های زاگرس پیش بینی شده است که اولین برف گسترده و نیمه سنگین سال را رقم خواهد زد.