اولین سامانه بارشی قدرتمند از اواخر هفته وارد کشور خواهد شد
اولین سامانه بارشی قدرتمند از اواخر هفته وارد کشور خواهد شد

اولین سامانه بارشی قدرتمند از اواخر هفته وارد کشور خواهد شد 🔹 اولین سامانه بارشی قدرتمند و سراسری از اواخر این هفته وارد کشور شده و طی روز های چهارشنبه تا یکشنبه در بخش های مختلفی از کشور منجر به بارش خواهد شد. 🔹استان های نیمه غربی ، مرکز و شمال کشور طی فعالیت این […]

اولین سامانه بارشی قدرتمند از اواخر هفته وارد کشور خواهد شد

🔹 اولین سامانه بارشی قدرتمند و سراسری از اواخر این هفته وارد کشور شده و طی روز های چهارشنبه تا یکشنبه در بخش های مختلفی از کشور منجر به بارش خواهد شد.

🔹استان های نیمه غربی ، مرکز و شمال کشور طی فعالیت این سامانه بارشی با بارش های بسیار خوبی همراه خواهند بود که شدت اصلی این بارش ها در استان های جنوب غربی و مناطقی از دامنه‌های زاگرس خواهد بود.