اولین سفیر کویت در تهران پس از ۷ سال
اولین سفیر کویت در تهران پس از ۷ سال

اولین سفیر کویت در تهران پس از ۷ سال 🔹کویت بعد از ۷ سال به ایران سفیر فرستاد. 🔹 “بدر عبدالله المنیخ” سفیر جدید کویت امروز رونوشت استوار نامه خود را تقدیم حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران کرد. 🔹کویت همزمان با حمله به سفارت سعودی در تهران در ۱۲ دی ۹۴ در اعتراض به این […]

اولین سفیر کویت در تهران پس از ۷ سال

🔹کویت بعد از ۷ سال به ایران سفیر فرستاد.

🔹 “بدر عبدالله المنیخ” سفیر جدید کویت امروز رونوشت استوار نامه خود را تقدیم حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران کرد.

🔹کویت همزمان با حمله به سفارت سعودی در تهران در ۱۲ دی ۹۴ در اعتراض به این اقدام، روابط را به سطح کاردار تنزل داد.