اولین مصدوم چهارشنبه سوری در سهند
اولین مصدوم چهارشنبه سوری در سهند

اولین مصدوم چهارشنبه سوری در سهند شادی نیا سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی:دختر ۱۵ ساله ای در شهر جدید سهند بر اثر انفجار مواد محترقه از ناحیه دست مصدوم و برای اقدامات درمانی به بیمارستان اسکو منتقل شد

اولین مصدوم چهارشنبه سوری در سهند

شادی نیا سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی:دختر ۱۵ ساله ای در شهر جدید سهند بر اثر انفجار مواد محترقه از ناحیه دست مصدوم و برای اقدامات درمانی به بیمارستان اسکو منتقل شد