اوکراین سفیر ترکیه را احضار کرد
اوکراین سفیر ترکیه را احضار کرد

اوکراین سفیر ترکیه را احضار کرد 🔹وزارت امور خارجه اوکراین روز پنجشنبه سفیر ترکیه را احضار کرده و اعتراض کی‌یف به خروج یک کشتی روسی از بندر «قره سو» ترکیه را ابلاغ کرد.

اوکراین سفیر ترکیه را احضار کرد

🔹وزارت امور خارجه اوکراین روز پنجشنبه سفیر ترکیه را احضار کرده و اعتراض کی‌یف به خروج یک کشتی روسی از بندر «قره سو» ترکیه را ابلاغ کرد.