اگر وزیر آموزش و پرورش برنامه علمی در خصوص عدالت آموزشی ندارد سریعاً برکنار شود
اگر وزیر آموزش و پرورش برنامه علمی در خصوص عدالت آموزشی ندارد سریعاً برکنار شود

🔴 اگر وزیر آموزش و پرورش برنامه علمی در خصوص عدالت آموزشی ندارد سریعاً برکنار شود سیدحسن عاملی، امام جمعه اردبیل:🔹اعلان نتایج کنکور امسال یک هشدار بزرگی برای مسئولین دارد این نتایج نشان می دهد که تبعیض بزرگ آموزشی و بی عدالتی در سیستم آموزش کشور رخ داده است از چهل نفر اول دانش آموز […]

🔴 اگر وزیر آموزش و پرورش برنامه علمی در خصوص عدالت آموزشی ندارد سریعاً برکنار شود

سیدحسن عاملی، امام جمعه اردبیل:🔹اعلان نتایج کنکور امسال یک هشدار بزرگی برای مسئولین دارد این نتایج نشان می دهد که تبعیض بزرگ آموزشی و بی عدالتی در سیستم آموزش کشور رخ داده است از چهل نفر اول دانش آموز برگزیده کشور در کنکور سراسری فقط یک دانش آموز در مدرسه دولتی عادی درس خوانده است! بقیه همه از مدارس استعدادهای درخشان و غیرانتفاعی‌های خاص است این حکایت از شکاف بزرگ آموزشی می‌کند توجه شود

🔹دولت و مجلس سال های سال آموزش و پرورش را به امان خود رها کرده اند و وزرای مربوطه هیچ فکری برای عدالت آموزشی و اکثریت دانش‌آموزان کشور نکرده‌اند در این خصوص از دولت و مجلس می‌خواهیم سریعاً از حقوق اکثریت دانش آموزان دفاع کنند. نمایندگان دقت کنند اگر وزیر فعلی که از وزرای کاملاً تسلیم و حرف شنو در برابر شماست و به غیر از شما از کس دیگری حرف‌شنوی ندارد برنامه‌ریزی علمی برای حل این معضل ندارد سریعاً برکنار گردد.