ایتالیا/ ۶ فوتی و ۱۵ مفقودی در پی فروریختن یخچال طبیعی
ایتالیا/ ۶ فوتی و ۱۵ مفقودی در پی فروریختن یخچال طبیعی

ایتالیا/ ۶ فوتی و ۱۵ مفقودی در پی فروریختن یخچال طبیعی 🔹در پی ریزش بخشی از یک یخچال طبیعی در شمال شرقی ایتالیا دستکم شش تن کشته، هشت تن زخمی و پانزده تن دیگر مفقود شدند. این کوهنوردان در حال گذر از زیر یخچال طبیعی «مارمولادا» در ارتفاعات ۳۳۰۰ متری رشته‌کوه آلپ ایتالیا بودند که […]

ایتالیا/ ۶ فوتی و ۱۵ مفقودی در پی فروریختن یخچال طبیعی

🔹در پی ریزش بخشی از یک یخچال طبیعی در شمال شرقی ایتالیا دستکم شش تن کشته، هشت تن زخمی و پانزده تن دیگر مفقود شدند.

این کوهنوردان در حال گذر از زیر یخچال طبیعی «مارمولادا» در ارتفاعات ۳۳۰۰ متری رشته‌کوه آلپ ایتالیا بودند که گرفتار ریزش شدند.