ایران، تزریق گاز UF6 به سانتریفیوژهای IR2m را تأیید کرد
ایران، تزریق گاز UF6 به سانتریفیوژهای IR2m را تأیید کرد

🔻ایران، تزریق گاز UF6 به سانتریفیوژهای IR2m را تأیید کرد ▫️غریب‌آبادی، نماینده ایران در آژانس:مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد بازرسان آژانس در تاریخ ۲۴ آبان، آغاز تزریق گاز UF6 به یک زنجیره ۱۷۴ تایی سانتریفیوژهای IR2m در دو کارخانه غنی‌سازی سوخت در نطنز را راستی‌آزمایی کردند.

🔻ایران، تزریق گاز UF6 به سانتریفیوژهای IR2m را تأیید کرد

▫️غریب‌آبادی، نماینده ایران در آژانس:مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد بازرسان آژانس در تاریخ ۲۴ آبان، آغاز تزریق گاز UF6 به یک زنجیره ۱۷۴ تایی سانتریفیوژهای IR2m در دو کارخانه غنی‌سازی سوخت در نطنز را راستی‌آزمایی کردند.