ایران بابت تعلل گازی اسلام آباد، غرامت ۱۸ میلیارد دلاری می‌خواهد
 ایران بابت تعلل گازی اسلام آباد، غرامت ۱۸ میلیارد دلاری می‌خواهد

 ایران بابت تعلل گازی اسلام آباد، غرامت ۱۸ میلیارد دلاری می‌خواهد  🔹روزنامه “نیوز” پاکستان امروز به نقل از مقام رسمی وزارت انرژی این کشور نوشت ایران بابت تعلل هشت ساله اسلام آباد در عمل به تعهدات خود در قبال قرارداد خط لوله گاز “آی-پی”(ایران-پاکستان) خواستار پرداخت غرامت ۱۸ میلیارد دلاری از سوی پاکستان شده است.

 ایران بابت تعلل گازی اسلام آباد، غرامت ۱۸ میلیارد دلاری می‌خواهد

 🔹روزنامه “نیوز” پاکستان امروز به نقل از مقام رسمی وزارت انرژی این کشور نوشت ایران بابت تعلل هشت ساله اسلام آباد در عمل به تعهدات خود در قبال قرارداد خط لوله گاز “آی-پی”(ایران-پاکستان) خواستار پرداخت غرامت ۱۸ میلیارد دلاری از سوی پاکستان شده است.