ایران در فضای مجازی نه با تهدید، با توطئه مواجه است/ فضای مجازی باید قانونمند شود
ایران در فضای مجازی نه با تهدید، با توطئه مواجه است/ فضای مجازی باید قانونمند شود

💢 ایران در فضای مجازی نه با تهدید، با توطئه مواجه است/ فضای مجازی باید قانونمند شود مهدی اسماعیلی، رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان‌شرقی:وقایع چند هفته اخیر ثابت کرد که ما در فضای مجازی نه با تهدید که با توطئه مواجه هستیم و برخی به دنبال آشوب و تهدید امنیت از طریق این فضا و انتقال […]

💢 ایران در فضای مجازی نه با تهدید، با توطئه مواجه است/ فضای مجازی باید قانونمند شود

مهدی اسماعیلی، رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان‌شرقی:وقایع چند هفته اخیر ثابت کرد که ما در فضای مجازی نه با تهدید که با توطئه مواجه هستیم و برخی به دنبال آشوب و تهدید امنیت از طریق این فضا و انتقال آن به کف و بطن جامعه هستند.

▫️بر همین اساس مجلس در راستای تأمین حقوق شهروندی مصمم است با افرادی که به این قصد اظهار نظر و وجهه کشور را در سطح جهانی مخدوش می کنند، برخورد کند.

▫️در این زمینه باید به سمت سامان دادن فضای مجازی و تعریف چهارچوب های قانونی برای اقدامات و اظهارات افراد در این فضا حرکت کنیم.

▫️اغتشاشات اخیر توطئه‌ای پیچیده با پشتیبانی مالی کشورهای اروپایی، آمریکا، عربستان سعودی و صهیونیست‌ها بود و در این توطئه با میدان داری سلطنت‌طلبان و مجاهدان خلق خواب‌های پریشانی برای مردم و کشور دیده بودند غافل از اینکه نهال نظام جمهوری اسلامی ایران به واسطه خون‌های پاک هزینه شده برای آن، به درختی تنومند تبدیل شده و در معادلات جهانی تاثیر گذار است.