ایران طی ۱۰ سال گذشته، ۴۵۰ میلیارد دلار را به خاطر تحریم نفت از دست داده است
ایران طی ۱۰ سال گذشته، ۴۵۰ میلیارد دلار را به خاطر تحریم نفت از دست داده است

🔻ایران طی ۱۰ سال گذشته، ۴۵۰ میلیارد دلار را به خاطر تحریم نفت از دست داده است 🔹رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران به گزارش اخیر اوپک در خصوص تاثیر تحریم‌ها بر عدم فروش نفت از سوی ایران طی ۱۰ سال گذشته اشاره کرد و گفت: طبق اعلام اوپک، ایران به […]

🔻ایران طی ۱۰ سال گذشته، ۴۵۰ میلیارد دلار را به خاطر تحریم نفت از دست داده است

🔹رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران به گزارش اخیر اوپک در خصوص تاثیر تحریم‌ها بر عدم فروش نفت از سوی ایران طی ۱۰ سال گذشته اشاره کرد و گفت: طبق اعلام اوپک، ایران به دلیل اعمال تحریم‌ها و کندی در فروش نفت، طی ۱۰ سال گذشته بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار درآمد از این محل از دست داده است.